Om oss

Posithiva Gruppen Norr är en lokal patientförening för personer som lever med hiv. Vårt syfte är att skapa forum för utbyte av erfarenhet, erbjuda social verksamhet, föreläsningar och stöd. Vi riktar oss till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning i norra Sverige. Vi har oftast haft våra träffar i Umeå.

Hört från medlemmar

Det är viktigt för mig att få träffa andra som lever med hiv i Norrland.

Den fina kamratskapen, kunna prata med andra i samma situation, social samvaro - det har betytt mycket för mig.